Jövedéki adó általános szabályai, jövedéki termékek, adómértékek és mentességre vonatkozó információk

Röviden ismerteti a jövedéki adó általános szabályait, a jövedéki termékeket, a hozzá tartozó adómértéket és a mentességre vonatkozó információkat.

Kulcsszavak: Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV jövedék jövedéki termékek biztosíték mentesség adófelfüggesztés szállítás EMCS kiskereskedelem nagykereskedelem adóbevallás adó-visszaigénylés jogkövetkezmények jövedéki bírság elkobzás üzletzárás

1. Általános rendelkezések

 

• a jövedéki ügyeket - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - elektronikusan kell intézni,

• adómentesség, adókedvezmény annyiban alkalmazható, érvényesíthető, ha az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját.

 

2. Jövedéki termékek

 

Az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány.

 

Legismertebb energiatermékek:

• benzin

• benzin és alkohol keveréke (például: E85, E10, E5)

• gázolaj

• biodízel (FAMAE)

• földgáz

• LPG (autógáz, a palackos gáz, targoncagáz)

• villamos energia

• szén

• fűtőolaj

• kenőolaj

• petróleum

 

KN-kód: a hatályos vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc számjegyű áruazonosító szám.

 

KN kód alapján:

• a 2701 11 00-2702 20 00, a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80,

• a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

• a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

• a konkrétan nevesített energiatermékeken kívül energiaterméknek minősül minden üzemanyag célra kínált, értékesített vagy felhasznált termék, vagy tüzelési-fűtési célra kínált, értékesített vagy felhasznált szénhidrogén.

 

Sör

 

A sör alkoholos ital, amelyet alapvetően malátázott árpából vagy búzából, vízből és (rendszerint) komlóból készített folyadék (sörcefre) erjesztésével nyernek.

 

Nem sör: az „alkoholmentes” sör (ideértve az alkoholmentes ízesített sört is), melynek alkoholtartalma nem haladja meg a 0,5 térfogatszázalékot.

 

KN kód alapján:

a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2206 00 31-2206 00 89 KN-kód szerinti termékek közül a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti és az alkoholmentes italok elegye, feltéve, hogy a termék tényleges alkoholtartalma mindkét esetben meghaladja a 0,5 térfogatszázalékot.

 

Sörön kívüli erjesztett italok: habzó- és csendes bor, illetve erjesztett ital

 

Habzóbor

 

Habzóbornak tekintjük: a borszakmai szabályok szerinti, szőlőborból készült pezsgőt, habzóbort, és gyöngyöző bort, amennyiben megfelelnek a következő feltételeknek:

 

• a következő KN kódok alá tartozó termék 2204 10 11, 2204 10 13, 2204 10 15, 2204 10 91, 2204 10 93, 2204 10 94, 2204 10 96, 2204 10 98, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10, 2205 10 90, 2205 90 10, 2205 90 90,

• Az alkoholtartalom 1,2 és 15 térfogatszázalék között lehet, és csak erjedésből származhat (azaz a gyártás során alkohol hozzáadása nem megengedett),

• előre meghatározott kiszerelés.

 

Egyéb habzó erjesztett ital

 

Az olyan készítmények, melyek KN-kódja, kiszerelése vagy túlnyomási értékei megfelelnek a habzóbornál megadottaknak, csak tartalmaznak hozzáadott alkoholt is. Alkoholtartalmuk legfeljebb 13 térfogatszázalék lehet.

 

Egyéb habzó erjesztett italnak minősül továbbá a 2206 00 31 és 2206 00 39 KN-kódok alá tartozó, szintén a habzóbornál megadott kiszerelési és túlnyomási feltételeknek megfelelő készítmény, melynek alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék, a kizárólagos erjedéssel készült italok esetén legfeljebb 15 térfogatszázalék lehet.

 

Csendes bor

A 2204 10 11-2205 90 90 KN-kód szerinti csendes bor gyakorlatilag a hagyományos értelemben vett szőlőbor, figyelembe véve a habzóbornál és az egyéb habzó erjesztett italnál kivételként említett termékek körét. A borászati termékek közül csendes bor továbbá a még erjedésben levő újbor és az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú részben erjedt szőlőmust is.

 

Egyéb csendes erjesztett ital

• Legfeljebb 10 térfogatszázalék alkoholtartalmú, 2204 és 2205 besorolású termékek, melyek az előző termékkategóriák egyikének sem feleltek meg (például szeszezett bor, alkoholos kivonattal ízesített bor).

 

•A sör és a habzónak minősített termékek kivételével olyan, 2206 besorolású termékek, melyek alkoholtartalma

• 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 10 térfogatszázalék, VAGY

• 10 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, mely teljes mértékben erjedésből származik (fröccs, gyümölcsborok, cider, cukorcefre).

 

Köztes alkoholtermék

A köztes alkoholtermék a sörnek és sörön kívüli erjesztett italnak nem megfelelő 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti erjesztett alkohol alapú termékeket gyűjti össze. A köztes alkoholterméknek minősülő áruk alkoholtartalmának felső határa 22 térfogatszázalék.

 

Alkoholtermékek:

a) 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma meghaladja a 22 térfogatszázalékot. Ebbe a KN-kód intervallumba a fentiekben ismertetett erjesztett italok tartoznak. Ha az ilyen termékek alkoholtartalma több, mint 22 térfogatszázalék, a készítmény jövedéki szempontból az erjesztett italok köréből átlép az alkoholtermékek közé. Ilyen termék lehet például egy magas alkoholtartalmú, alkohollal erősített bor.

 

b) 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot. A hétköznapi értelemben vett alkoholok egész sora tartozik ide, például: finomszesz, szeszes italok, likőrök, pálinkák, párlatok, denaturált szesz, stb.

 

c) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban tartalmazó olyan termék, amely nem tartozik az a) és b) pontban meghatározott KN-kódok alá és tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot. A c) pont szerinti alkoholtermékek közé számos olyan termék tartozik, melyekről elsőre nem is gondolnánk. Ilyenek például az E10, E5, E85 üzemanyag, az alkoholos tinktúrák, egyes gyógyszerek, alkoholos étrend-kiegészítők, aromák, alkoholban tartósított gyümölcsök, egyes mosó- vagy tisztítókészítmények, stb.

 

Tekintettel arra, hogy az eltérő típusú alkoholtermékekre eltérő szabályozás is vonatkozik, rendkívül fontos annak tisztázása, hogy az adott termék a jövedéki adóról szóló törvény mely pontja szerint minősül alkoholterméknek. Például a b) típusú termékek jó részének előállítása, forgalmazása csak engedéllyel végezhető, míg ugyanez a c) pont szerinti alkoholtermékek esetén nem minden esetben mondható el.

 

Dohánygyártmány

• cigaretta,

• szivar, szivarka,

• finomra vágott fogyasztási dohány,

• az egyéb fogyasztási dohány,

• a töltőfolyadék

• új dohánytermék-kategóriák

• füst nélküli dohánytermék

• a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék

 

Töltőfolyadék

Olyan folyadék, amelyet az elektronikus cigarettába vagy a dohányzást imitáló elektronikus eszközbe a gyártási folyamat során töltenek be, ideértve az elektronikus cigaretta vagy a dohányzást imitáló elektronikus eszköz utántöltésére, többszöri használatára szolgáló folyadékot is.

 

Fontos tudni, hogy az elektronikus cigaretta önmagában nem jövedéki termék, viszont az abban lévő, illetve az ahhoz gyártott töltőfolyadék adóköteles jövedéki terméknek minősül.

 

Füst nélküli dohánytermék: olyan dohánytermék, amelynek a felhasználása nem jár égési folyamattal, beleértve a rágódohányt, a tüsszentésre szolgáló dohányterméket és a szájon át fogyasztott dohányterméket.

 

Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék: olyan – dohányt nem tartalmazó, és elektronikus cigarettának, továbbá utántöltő flakonnak vagy patronnak nem minősülő – nikotint tartalmazó termék, amely nem minősül gyógyszernek, és amelynek hatóanyaga szájon át (nyálkahártyán keresztül) jut el az emberi szervezetbe.

 

Adómértékek

 

Legfontosabb energiatermék

ha a Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott, a NAV internetes honlapján közzétett aktuális átlagár (a továbbiakban: kőolaj világpiaci ára) az 50 amerikai dollár (a továbbiakban: USD)/hordó értéket meghaladja

• benzin: 120 000 Ft/ezer liter,

• petróleum: 124 200 Ft/ezer liter,

• gázolaj, biodízel (FAMAE): 110 350 Ft/ezer liter.

 

ha a kőolaj világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket

• benzin: 125 000 Ft/ezer liter,

• petróleum: 129 200 Ft/ezer liter,

• gázolaj, biodízel (FAMAE): 120 350 Ft/ezer liter.

 

• földgáz

• LPG:

• villamos energia: 310,50 Ft/megawattóra

• szén: 2 516 Ft/ezer kilogramm

• fűtőolaj:

 

Sör

• kisüzemi sörfőzdében előállított sör: 810 Ft/HLF,

• sör: 1 620 Ft/HLF.

 

Csendes bor: 0 Ft/hl.

 

Egyéb csendes erjesztett ital

• fröccs: 0 Ft/hl,

• egyébként: 9 870 Ft/hl.

 

Habzóbor: 16 460 Ft/hl.

 

Egyéb habzó erjesztett ital: 16 460 Ft/hl.

 

Köztes alkoholtermék: 25 520 Ft/hl.

 

Alkoholtermék

• magánfőzött párlat: 0 Ft/liter,

• bérfőzött párlat 50 literig: 0 Ft/hl,

• egyébként: 333 385 Ft/hl.

 

Dohánygyártmányok

• cigaretta: 26 000 forint/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de legalább 39 300 forint/ ezer db

• szivar, szivarka: a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, de legalább 4400 Ft/ezer db,

• finomra vágott fogyasztási dohány 23 600 Ft/kg,

• az egyéb fogyasztási dohány 23 600 Ft/kg,

• a töltőfolyadék: 30 Ft/ml,

• új dohánytermék-kategóriák: 15 Ft/db (szál) vagy 70 Ft/ml

• füst nélküli dohánytermék: 23 600 Ft/kg,

• a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék: 23 600 Ft/kg.

 

3. Jövedéki biztosíték

 

Az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.

 

Jövedéki biztosítékot kell nyújtani:

 

Jövedéki biztosítéknyújtási kötelezettség alanyai lehetnek:

 

A jövedéki biztosíték nyújtása történhet:

 

4. Adófizetési kötelezettség

 

Adófizetési kötelezettség keletkezik:

 

 

Nem keletkezik adófizetési kötelezettség a légiutas-ellátási tevékenység keretében importált, másik tagállamból belföldre behozott jövedéki termékre.

 

Adófizetési kötelezettség terhelheti a terméket átvevő engedélyest, birtokost vagy a szabálytalanságban érintett személyt.

 

5. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

 

A mentesülés általános esetei

 

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés általános esetei:

 

Az általános szabályok szerint mentesül az adófizetési kötelezettség alól:

 

Diplomáciai és konzuli képviselet tagjának tekintendő (a magyar állampolgárt vagy az állandó belföldi tartózkodásra jogosult személyt kivéve):

 

A harmadik országból magánszemélyek kapcsán vámmentesen behozható jövedéki termékre vonatkozó szabályokat (feltételeket, értéket és mennyiséget) külön rendelet tartalmazza.

 

Röviden összefoglalva a vámmentes mennyiség behozatalához az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

 

 

A mentesség alkalmazandó a kérdéses utazás ideje alatt a gépjárművekben lévő és a szabályos működésükhöz szükséges kenőanyagokra is.

 

A vámmentesen behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amelyben azt behozták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át sem visszterhesen, sem ingyenesen.

 

Ha e rendelkezést a mentességben részesülő személy megsérti, akkor a kérdéses termékre vonatkozó behozatali vám alkalmazását vonja maga után a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon a NAV által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

 

A mentesülés speciális szabályai az energiatermékeknél

 

Az általános szabályokon túlmenően mentesül az adófizetési kötelezettség alól:

 

A repülőgép-üzemanyagot nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére kiszolgálás esetén:

 

A mentesülés speciális szabályai az alkoholtermékeknél

 

Mentesül az adófizetési kötelezettség alól:

 

6. Jövedéki termékek szállítása adófelfüggesztési eljárásban

 

Az Európai Unió területén szállított jövedéki termék után – ideértve a harmadik országon keresztüli szállítást is – a jövedéki adót nem kell megfizetni mindaddig, amíg a terméket szabad forgalomba nem bocsátják (adófelfüggesztési eljárás).

 

A jövedéki termék szállításának közös szabályai

 

Jövedéki terméket az Európai Unió területén adófelfüggesztési eljárásban szállíthat – ideértve a harmadik országon keresztüli szállítást is – az adóraktár engedélyese az adóraktárból vagy a bejegyzett feladó az importálás helyéről

 

A szállítás akkor kezdődik, amikor

 

A szállítás akkor fejeződik be,

 

A jövedéki termékek közösségi adófelfüggesztéssel végzett szállítását az Excise Movement and Control System (EMCS), magyarul Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer felügyeli.

 

A szállítás (egyes kivételektől eltekintve) kizárólag ún. elektronikus termékkísérő okmánnyal indítható, illetve az átvétel kizárólag elektronikus átvételi elismervénnyel igazolható.

 

Az engedélyes akkor adhat fel jövedéki terméket adófelfüggesztéssel, ha kitárolási szándékáról e-TKO-tervezetet állít ki.

 

Az e-TKO-tervezetben ki kell tölteni

 

Az e-TKO tervezetében kiegészítő adatként meg kell adni

 

Amikor a jövedéki termék a rendeltetési helyére megérkezik, a belföldi címzett köteles haladéktalanul kiállítani és a NAV-hoz elküldeni az elektronikus átvételi elismervényt a termék tényleges mennyiségi és minőségi, valamint kiegészítő adataival.

 

Az elektronikus átvételi elismervényben kiegészítő adatként meg kell adni

 

A harmadik országba adófelfüggesztési eljárással szállított jövedéki termékről az elektronikus kiviteli elismervényt a NAV állítja ki

 

A NAV az elektronikus kiviteli elismervényt az uniós számítógépes rendszerben továbbítja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy a jövedéki termék belföldi feladójának.

 

A harmadik országba adófelfüggesztési eljárással szállított jövedéki termékről az elektronikus kiviteli elismervényt a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága állítja ki, ha a vámjogszabályok szerinti kivitel helye másik tagállam.

 

A kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága a kiviteli elismervényt az uniós számítógépes rendszerben továbbítja a NAV-nak, aki pedig azt megküldi a jövedéki termék feladójának.

 

Az adófelfüggesztési eljárással érintett szállítás befejeződését

 

Ezek hiányában a szállítás befejeződésének igazolására elfogadható:

 

Szállítási szabálytalanságnak minősül:

 

7. Kis- és nagykereskedelem

 

Kereskedelmi tevékenységet szabadforgalomba bocsátott (adózott) jövedéki termékekkel a jövedéki engedélyes kereskedők (nagykereskedők) és a jövedéki kiskereskedők végezhetnek.

 

Az adózott jövedéki termékek kereskedelmi célú szállítása belföldön szállítólevéllel történhet.

 

Jövedéki engedélyes kereskedelem

 

A NAV által kiadott jövedéki engedély birtokában végezhető:

 

A jövedéki engedélyes kereskedőnek nyilvántartást kell vezetnie, mely alapján adatszolgáltatást teljesít a NAV_J09 elektronikus nyomtatványon.

 

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak

 

A jövedéki termék beszerzése előzetesen engedély alapján ezektől eltérő személyektől is lehetséges.

 

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be és nem értékesíthet, kivéve akkor, ha a jövedéki terméket magánszemély vásárolja meg.

 

Olyan fizetési megoldások felelnek meg a készpénzfizetést kizáró rendelkezéseknek, amelyeknél készpénz átadására nem kerül sor.

 

A jövedéki engedélyes kereskedőnek a jövedéki termék értékesítéséről olyan számlát kell kiállítania, amelyen feltünteti a jövedéki termék KN-kódját és az engedélyének számát.

 

Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység

 

A jövedéki kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez a kereskedelmi hatósághoz történő bejelentés szükséges.

 

A jövedéki termék beszerzése

 

A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak

 

Egyedi esetben a NAV előzetesen engedélyezheti a felsoroltaktól eltérő személyektől is a jövedéki termék beszerzését.

 

A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be, kivéve a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki termék beszerzését:

 

Üzemanyagtöltő állomás

 

Jövedéki kiskereskedő

forgalmazhat.

A légi-járművek kiszolgálását végző üzemanyagtöltő állomáson repülőgép-üzemanyag kizárólag tárolótartályból, míg egyéb üzemanyagtöltő állomáson üzemanyag (a földgáz kivételével) kizárólag tárolótartályból, kútoszlopon keresztül értékesíthető.

 

8. Adózási és eljárási szabályok

 

Zárjegy alkalmazása

 

Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és e termékeket csak így lehet belföldön forgalmazni.

 

Kivételt képez például:

 

A zárjegyet a Magyar Állam állíttatja elő és megrendelés alapján a NAV bocsátja az igénylő rendelkezésére

 

Zárjegyet igényelhet

 

Zárjegy felhelyezése, pótlása

 

A zárjegyet a legkisebb fogyasztói csomagolási egységre oly módon kell felhelyezni, hogy az sérülésmentesen ne legyen eltávolítható és – a dohánygyártmányok kivételével – a csomagolás kinyitásakor eltépődjön, valamint az azon feltüntetett szöveg, adat (a végrehajtási rendeletben meghatározott eltéréssel) teljes terjedelmében látható legyen.

 

Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után

 

Feltétele, hogy a jogosult a zárjegyet a zárjegyköteles jövedéki termékről az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében eltávolítsa és megsemmisítse vagy felülragasztással érvénytelenítse.

 

Az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló a szabadforgalomból visszaszállított dohánygyártmány adóját visszaigényelheti, ha

 

Adó-visszaigénylés esetén a cigaretta, szivar, szivarka, fogyasztási dohány kiskereskedelmi eladási áraként a belföldi zárjegy felhelyezés vagy a szabadforgalomba bocsátás vagy a belföldre érkezés napja és az adó-visszaigénylés NAV-hoz történő benyújtásának napja közötti időszakban a NAV által közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár vehető figyelembe.

 

Ha szabadforgalomba bocsátott zárjegyköteles jövedéki termék zárjegye megsérül, vagy a termékről leválik, akkor a jövedéki engedélyes kereskedőnek vagy jövedéki kiskereskedőnek ki kell vonnia a forgalomból és elkülönítve kell tárolnia.

 

Adatszolgáltatás a zárjegyekről

 

A zárjegyigénylőnek

követő munkanapon adatszolgáltatást kell teljesítenie a NAV részére.

 

A zárjegyigénylőnek az átvett és a tagállamba kiszállított zárjegyet az átvételtől számított három, a harmadik országba kiszállított zárjegyet pedig az átvételtől számított hat hónapon belül fel kell helyeznie a zárjegyköteles jövedéki termékre vagy vissza kell hoznia belföldre.

 

Adómegállapítás, adóbevallás

 

Az adózó az adót önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 

Önadózás esetén az adó alapját és a fizetendő adót naptári hónaponként kell megállapítani.

 

A NAV állapítja meg a jövedéki adót

 

A nulla adómértékű csendes borra és fröccsre nem kell adóbevallást benyújtani.

 

Az adóraktár engedélyesének – a felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés kivételével – az adóraktári engedélyének hatályvesztését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania.

 

A felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés esetében az adóbevallásra az adózás rendjéről szóló törvényt, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényt vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni.

 

A NAV a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig tájékoztatásul megküldi az adózónak az adóbevallás alapját képező adatokat.

 

Az adóalany ezen adatok beérkezésétől számított 5 napon belül helyesbítéssel élhet, amelyet a NAV részére kell megküldenie.

 

Az adózónak az adó előlegének és a megállapított nettó adónak a különbözetét havonta

 kell megfizetnie.

 

Adóelőleg

 

Az adóraktár engedélyesének (kivéve a kizárólag dohánygyártmánnyal foglalkozó adóraktár engedélyesét) az adóelőleget a tárgyhónap 25. napjáig kell megfizetnie, ha az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettsége elérte a 6 millió forintot. Az adóelőleg mértéke az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettségének egyhatod része.

 

Adó-visszaigénylés

 

Az adó-visszaigénylések gyakorisága általános, jogosult választása szerint az adó-visszaigénylést:

igényelheti.

 

Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása

 

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést külön meghatározottak alapján kell igazolni.

 

Ügyintézés

 

A jövedéki ügyek elektronikus úton a NAV által biztosított információs rendszeren vagy a NAV-val létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhetőek

 

 

A választásra jogosult az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos és elektronikus formája között.

 

Kötelező érvényű KN-kód besorolás

 

A NAV kérelemre vagy hivatalból az előállított, felhasznált, beszerzett jövedéki termékre, valamint az olyan termékre, amelynek előállításához jövedéki terméket használnak fel, kötelező érvényű KN-kód besorolást adhat ki.

 

A KN-kód besorolás fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, rendelkezéseit a határozat közlésének napját követő naptól kell alkalmazni.

 

Megsemmisítés

Jövedéki termék megsemmisítése, ha utána az arra jogosult adó-visszaigénylést vagy adófizetési kötelezettség alóli mentesülést kíván érvényesíteni, a NAV jelenlétében végezhető. Kivételt képez az alkoholtermék előállítása során keletkező hulladék megsemmisítése.

 

Hatósági zár alkalmazása

Az adóraktár engedélyesének és a felhasználói engedélyesnek a hatósági zárral ellátott mérőeszközön, berendezésen vagy a hatósági záron végrehajtani kívánt változtatást előzetesen be kell jelentenie a NAV-nak.

 

Nem kell bejelentést tenni viszont abban az esetben, ha a változtatásra baleset, valamilyen kárt okozó üzemzavar megelőzése vagy következményének elhárítása céljából kerül sor.

 

Az adóraktár engedélyesének és a felhasználói engedélyesnek a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés működésében keletkezett, a mérés pontosságát, a gyártás technológiáját befolyásoló zavart, rendellenességet haladéktanul be kell jelentenie a NAV-nak.

 

Mintavétel

A mentesülés érvényesítéséhez az adóraktár engedélyesének a mintát mintavételi szabályzatában meghatározott módon kell vennie, a mintavételről pedig jegyzőkönyvet kell készítenie.

 

9. Jövedéki termékek ellenőrzése, jogkövetkezmények

 

Az adóhatóság ellenőrzést kezdeményezhet bárkivel szemben, aki jövedéki termékkel kapcsolatba kerül, azt birtokolja, azzal valamilyen tevékenységet végez.

 

Az ellenőrzés főbb jellemzői:

 

Jövedéki jogszabályok megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

 

Jövedéki bírság

 

A központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg - a jogsértés súlyához igazodó, mérlegelési jogkör alkalmazásával -, de legalább 30 ezer forint.

 

A nulla adómértékű termékek (egyéb ellenőrzött ásványolaj, csendes bor, fröccs, LPG) esetében meghatározott külön tételű bírság alkalmazandó.

 

A vagyoni hátrány a kötelezettség megszegésével az állami költségvetésnek okozott adóbevétel-kiesés és a jogosulatlan adó-visszaigénylés.

 

Az előzőek szerinti bírsággal nem sújtott jogsértések esetén

 

Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a bírság alapja a kereskedő termékköre szerinti jövedéki engedélyhez meghatározott jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata, amely alatt a kereskedő a jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A bírság mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének a szorzata, de legalább 500 ezer forint.

 

Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme szabályainak megsértése esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 100 ezer forint.

 

Cukorcefre adóraktáron kívüli előállítása, birtoklása esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 3 ezer forint, de legalább 100 ezer forint.

 

A jövedéki bírság összegének mérséklése, mellőzése

 

A jövedéki bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén – hivatalból vagy kérelemre – mérsékelhető vagy a bírság kiszabása mellőzhető.

 

A jövedéki bírság mérséklésénél a hatóság mérlegeli az eset valamennyi körülményét, különösen a szabálytalansággal érintett termék, a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegy és hivatalos zár mennyiségét, a jogellenesen meg nem fizetett közterhek mértékét, a jogsértő személy jogellenes magatartásának súlyát.

 

Ún. különös méltánylást érdemlő körülmények esetén az adóhatóság eltekinthet a jövedéki bírság kiszabásától. Ez abban az esetben lehetséges, ha az adóhatóság a körülményekből azt állapítja meg, hogy a jogsértést elkövető személy az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

 

Gyorsított eljárás alkalmazása

 

A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan kötelezettségszegés esetén, ahol a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege a 20 ezer forintot– dohánygyártmány esetén a 28 ezer forintot – nem haladja meg, a jövedéki ellenőrzést végző személy gyorsított eljárás keretében a helyszínen jövedéki bírságot szabhat ki, amelyet a helyszínen kell megfizetni.

 

Ha a termék birtokosa a jogsértés tényét elismeri, továbbá a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond, akkor a lefoglalt jövedéki termék az adóhatóság elkobozza,.

 

Gyorsított eljárás esetén a jövedéki bírság összege 20 ezer forint, dohánygyártmány esetén 28 ezer forint.

 

Lefoglalás, elkobzás alkalmazása

 

A lefoglalás időben mindig megelőzi az elkobzást, viszont a lefoglalást nem mindig követi elkobzás.

 

A NAV jövedéki ügyben folytatott eljárása során a körülmények tisztázása, továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében bármely dolgot – az élő állat kivételével – lefoglalhat.

 

A hatóság a lefoglalást végzéssel rendeli el, azzal szemben jogszabálysértésre hivatkozással kifogással élhet bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.

 

A kifogást a végzés közlésétől számított 8 napon belül kell benyújtani a NAV-hoz.

 

A kifogást a NAV a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

Azt a lefoglalt dolgot a NAV elkobozza

 

Üzletzárás alkalmazása

 

A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató, a szabadforgalomban végzett kereskedelem szabályait megszegő személlyel szemben üzletzárásra is alkalmazható.

 

Az üzletlezárás időtartama

Belföldi személy jövedéki ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes igazgatósága

Külföldi személy jövedéki ügyében kizárólagos illetékességgel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága jár el (KAVIG).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (a fellebbezést ide kell címezni, de az első fokon eljáró igazgatóságnál kell benyújtani)

Ha további kérdése van keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

 

Interneten:

E-mailen:

Telefonon:

 

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

 

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE adatlapot is!

 

Személyesen:

Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/igazgatosagok/ugyfelszolgalat-kereso

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

NAV