Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében foglalt tevékenység

Ha a törvény másként nem rendelkezik, tilos az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyeinek füstképzéssel történő zavarása, illetve elgázosítása.

A szóba jöhető vadfajokat alapul véve azonban két esetkörben kivétel van.
A vadászati hatóság egyrészt (enyhébb feltételek mellett) a nem közösségi jelentőségű vadászható vadfajok esetében, illetve (szigorúbb feltételek mellett) a közösségi jelentőségű vadászható vadfajok vonatkozásában engedélyezheti a vadászatra jogosultnak az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyeinek füstképzéssel történő zavarását, illetve elgázosítását.

Kulcsszavak: Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében foglalt tevékenység

A vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult.

Az ügyfél azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek, az érintett vadfaj megnevezése és a füstképzéssel/elgázosítással érintett terület meghatározása, a tevékenység tervezett időpontja és körülményei, indokolás.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.
Ha az ügyfél meghatalmazottként jár el, akkor a meghatalmazás.

Az eljárásért 10 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

EKEIDR2