Fogyasztóvédelem - Engedélyes ügyfélszolgálatainak üzletszabályzattól eltérő nyitva tartásával kapcsolatos tájékoztatás

A személyes ügyfélszolgálatok eltérő nyitvatartásáról a villamos energia és földgáz ágazat érintett engedélyesei kötelesek tájékoztatni a Hivatalt.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, ügyfélszolgálati nyitvatartás, villamos energia, földgáz

Villamos energia és földgáz engedélyesek.

A kötelezettség megsértése esetén a Hivatal mérlegelés alapján az ágazati jogszabályokban meghatározott szankciókkal (bírság kiszabása, felhívás kötelezettség teljesítésére) élhet.

30 nappal az adott munkahét kezdete előtt.

Nincs

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs

MEKH