Víziközmű - Közérdekű üzemeltető kijelölésével kapcsolatos bejelentés

Amennyiben az ellátási területen nyújtott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a Vksztv. 32. § (1) és (1a) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése közvetlenül fenyeget, vagy azok bekövetkeztek, e körülményeket a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a Hivatalnak köteles bejelenteni.

Kulcsszavak: MEKH, közérdekű üzemeltetés, ivóvíz, szennyvíz, víziközmű-szolgáltató, ellátásért felelős

Víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató és ellátásért felelős.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése a mulasztó személy részéről a víziközmű-szolgáltatás tekintetében fennálló kötelezettségei súlyos megszegésének minősül.

75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok

Nincs igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH