Érd - Hatósági bizonyítvány kiadása, a 3,5 T össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolására alkalmas területről

Azt a tényt, hogy egy települési cím szerinti ingatlan alkalmas 3,5 tonna feletti legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Kulcsszavak: #hatósági_bizonyítvány, #3.5_tonna

 3,5 tonna feletti gépjárművet üzemeltető személy

A kérelmet az e-önkormányzat portálon keresztül kell elektronikus úton benyújtani cégeknek/egyéni vállalkozóknak kötelezően. Magánszemélyeknek választható, hogy ezen az úton vagy papír alapon kezdeményezik az ügyet.

Amennyiben a tényállás tisztázott és minden szükséges dokumentum becsatolásra került, valamint a bejegyeztetni kívánt ingatlan megfelel a jogszabály által támasztott követelményeknek, a hatósági bizonyítvány kiállítása a kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiállításra kerül.

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint „A gazdálkodó szervezet a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt járműveit a telephelyén vagy - legfeljebb 10 jármű esetén - tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű - a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy más közterületen nem tárolható.”

Ügyintézési határidő:

•           sommás eljárás keretében (amennyiben a tényállás tisztázott) 8 nap;

•           teljes eljárás keretében 60 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő:

•           döntés közlésétől számított 15 nap

Nincs, illetékmentes.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból a legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti a forgalmi engedélybe, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál.

 

Az 1988. évi I. törvény 14. § (7) bekezdése alapján Az ingatlan a (6) bekezdésben említett járművek tárolására akkor alkalmas, ha

 a) az ingatlanon és annak környezetében az épített és a természeti környezetre tekintettel elegendő tér áll rendelkezésre a beparkolás és tárolás érdekében,

 b) az ingatlan közvetlen környezete nem sűrűn lakott és

 c) az ingatlanon tárolt, a (6) bekezdésben meghatározott járművek által okozott környezeti zaj vagy bűzhatás által okozott zavaró hatás – tekintettel a lakókörnyezet jellegére is – nem jelentős.”

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján, a lakóterületen - a falusias lakóterület kivételével - a vegyes területen és az üdülőterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

Elektronikus úton benyújtható kérelem elérhető az E-önkormányzati portálon: E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)

Papír alapú ügyintézéshez: https://www.erd.hu/e-ugyintezes/35-t-gepjarmu-tarolasahoz-hatosagi-bizonyitvany

Érd Település