Budapest 11 Újbudai gyógyszertámogatás

A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás.
 

Kulcsszavak: gyógyszer, rendszeres, támogatás, gyógyszerköltség

Bármely természetes személy.
 

Kérelmet szükséges benyújtani a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Kérelemnyomtatvány,a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján költség- és illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI.ÖK rendeletben.
 

Újbudai gyógyszertámogatás iránti kérelem

 

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI.ÖK rendelet.
 

Budapest 11. ker. Település