Kecskemét - Tűzcsap telepítése iránti kérelem

A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. Magyarország területén levő jogi személyek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által működtetett létesítmények oltóvíz ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni. Magánszemélyek részére telepítendő tűzcsapok kivitelezési költségét az önkormányzat fedezi.

Kulcsszavak: tűzcsap

Bármely személy.

Gazdasági tevékenységet végzők esetén:  ekecskemet.hu honlapon található kérelem benyújtása e-papíron.

Magánszemélyek esetén: ekecskemet.hu honlapon található kérelem benyújtása e-papíron, postai úton vagy személyesen.

Engedély nem kerül kiadásra.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

-

A benyújtott kérelmek az abban feltüntetett adatok alapján megvizsgálásra kerülnek. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Bácsvíz Zrt. között létrejött szerződés alapján az összegyűlt tűzcsap igények listába vannak rendezve, az egyes ingatlanokra tervezett, épülőben lévő vagy már felépült épületek munkálatai alapján. A lista szerint lesznek a tűzcsap telepítésekre az árajánlatok megkérve a kivitelezőtől. A tűzcsapok megrendelése a költségvetési keretnek megfelelően történik.

Kérelem tűzcsaptelepítés iránt

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló. (Étv.)

33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Kecskemét Település