Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság- BEJELENTŐ LAP Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT célprogramban támogatott területek kaszálásához

A kaszálás bejelentési ügyekről akkor beszélhetünk, amikor az érintett területnek nem a Nemzeti Park a vagyonkezelője, de a terület NATURA 2000-es, ezért a földhasználó a NATURA 2000 Rendelet alapján köteles bejelenteni a kaszálást az annak megkezdését megelőző 5 munkanappal korábban.

Kulcsszavak: FHNPI, kaszálás

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának a)-d) pontja szerinti területek közül a gyep (rét, legelő) hasznosítású területek (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek) földhasználói.

A gyep hasznosítású területek közé nem csupán a gyep művelési ágú ingatlanok értendők, hanem minden, az aktuális természetbeni állapot szerint gyepként hasznosított terület, így például erdő művelési ágú ingatlanokon található gyepes tisztások, és szántó művelési ágú területeken kialakított ideiglenes gyepek is.

Amennyiben a Natura 2000 gyepterület egyben védett természeti terület is, úgy az e rendeletben foglaltakat a védett természeti területekre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

Amennyiben az Ön által kaszálni kívánt földterület a Natura 2000 hálózat részét képezi, úgy a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) alapján a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

 

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

Amennyiben a bejelentett kaszálás természetvédelmi érdeket sértene, úgy a természetvédelmi kezelőnek 5 napja van arra, hogy a természetvédelmi hatóságnál korlátozást kezdeményezzen, illetve a bejelentő jogkövető magatartására építve, vele egyeztessen dokumentált módon a kaszálás során betartandó feltételekről annak érdekében, hogy a tevékenység ne legyen jogsértően természeti kárt okozó.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. 

Telefon: +36 99/537-620 

E-mail: fhnp@fhnp.hu

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

FHNPI