Kecskemét - Hagyatéki ügyintézés

Az eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával - biztosítsa

Kulcsszavak: Hagyatéki eljárás Hagyaték Öröklés

A hagyatéki ügyintéző megküldi a kitöltendő nyilatkozatot vagy az értesítést hagyatéki leltár felvételének időpontjáról a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó részére.

Miután a hozzátartozó a kitöltött nyilatkozatot visszaküldte vagy az értesítésben megjelölt időpontra a megjelent, az eljáró ügyintéző elkészíti a hagyatéki leltárt.

A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. (Ingatlanügyi hatóság által indított eljárásban 60 napon belül.)

-     az elhalt halotti anyakönyvi kivonata

-     minden olyan okirat, amely az elhalt tulajdonosi minőségét igazolja – nevén szerepelt-/tulajdoni lap, banki kivonat, betétkönyv, értékpapír, nyugdíjas szelvény, kárpótlási jegy, gépkocsi törzskönyv, stb./

-     az öröklésben érdekeltek adatai

-     Az elhunyt végrendelete, öröklési szerződése, amennyiben hagyott hátra, vagy kötött

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

A jegyző végzése ellen annak kézhezvételétől számított 3 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél előterjesztendő, de az eljáró közjegyzőnek címzett 10.000.- Ft illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/anyakonyv/Hagyateki_ugyintezes.doc

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Kecskemét Település