Budaörs-Születési támogatás-SZOC 030

A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás.

Kulcsszavak: születési támogatás

Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben

Kérelmet a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

 

nincs

A születési támogatást a szülő a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem elbírálásához mellékelni szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonatá­nak máso­latát, a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, saját és a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását, vagyonnyilatkozatát és a területileg illetékes Védőnői Szolgálat igazolását a Budaörsön történő életvitelszerű tartózkodás tényéről.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A támogatás összege gyermekenként 30.000 Ft.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Budaörs Település