Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Közszolgáltatási Információs Adattár Felhasználók nyilvántartása

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére szolgáló Közműinformációs Adattár használatára feljogosított felhasználók regisztrálása, szerkesztése, törlése, az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára.

Kulcsszavak: Közműinformációs Adattár, KIA, KIA felhasználó

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 47/A §, (4) bekezdése szerinti kötelezett.

Kérjük, szíveskedjenek az űrlapot a formanyomtatványon szereplő tájékoztatók figyelembe vételével kitölteni.
 

A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felszólítása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

A Hivatal adatszolgáltatást előíró végzésében szereplő határidő.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

MEKH