KH SZEF Szerződésszegés bejelentése - közbeszerzési szerződés - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályához az ajánlatkérők által a nyertes ajánlattevők szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése esetén történő bejelentése, azaz a  közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése.

Kulcsszavak: bejelentés; kbt; szerződésszegés; közbeszerzés; ajánlatkérő

A közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény szerinti ajánlatkérők.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A szerződésszegéssel kapcsolatos beadványokat az ,,Ügyintézés indítása" gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével kell benyújtani.

A bejelentés alátámasztásául szolgáló dokumentumok benyújthatóak aláírt, szkennelt változatban, illetve olyan formátumban, amely nem teszi lehetővé a változtatást (elektronikus aláírással ellátva), illetve az irat másolatban is benyújtható, amennyiben az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék (Kp. 13. § (3) bekezdés aa))

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG