Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység nyilvántartásból való törlésére irányuló bejelentés

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19/B. § d) pontja értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Kulcsszavak: Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység nyilvántartásból való törlésére irányuló bejelentés

Kérelmező/ügyfél

A szakértő kérelmére az általa megjelölt szakterületét a névjegyzékből törölni kell. A szakértői névjegyzékről való törléssel kapcsolatos bejelentést a szociálpolitikai szakértő  elektronikus űrlap útján is megteheti. 

8 nap.

Nem szükséges

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2