KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS - KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

A Közbeszerzési Hatóság közérdekű bejelentésként benyújtott megkereséseket megvizsgálja, és amennyiben jogszabálysértés állapítható meg, az érdemi vizsgálat lefolytatása iránt megteszi a szükséges lépéseket.

Kulcsszavak: Közérdekű bejelentés, Közbeszerzés, Jogorvoslat, Döntőbizottság, Jogsértés, Közbeszerzési hatóság

A magánszemélyek  kivételével a közérdekű bejelentést elektronikus úton kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére. Magánszemélyek bejelentésüket a kozerdeku@kt.hu címen nyújthatják be. 

A közérdekű bejelentéssel kapcsolatos beadványokat a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani, külön űrlap került kialakításra a közérdekű bejelentés megtétele és a közérdekű bejelentés vizsgálata során szükséges adatszolgáltatás tekintetében. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk, valamint az űrlapok elérhetők a Hatóság a honlapján az alábbi linken:

http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ 

A közérdekű bejelentésben az eredményes és gyors ügyintézés érdekében érdemes megjelölni a közérdekű bejelentő, valamint a közérdekű bejelentéssel érintett közbeszerzési eljárás azonosításához szükséges adatokat. Amennyiben a közérdekű bejelentést tevő személy bejelentését aláírás nélkül terjeszti elő, nem azonosítja magát megfelelően, a Közbeszerzési Hatóság megkereséssel él a bejelentő felé. A Közbeszerzési Hatóság – a jogszabályoknak megfelelően – zártan kezeli a közérdekű bejelentők személyes adatait.

Külön kiemelendő, hogy a közérdekű bejelentéseket az Alapvető Jogok Biztosa által biztosított, úgynevezett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül is elő lehet terjeszteni.

A közérdekű bejelentést harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóság.

Jogsértés gyanúja esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását a Közbeszerzési Hatóság legkésőbb a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napon kezdeményezi.

A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását ugyanakkor a Közbeszerzési Hatóság legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül kezdeményezheti.

A közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén jogorvoslat kezdeményezésére a szerződés megkötésének időpontjától vagy, ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének megkezdésétől számított legfeljebb öt éven belül kerülhet is.

Támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább a jogsértés megtörténtétől - közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontjától, vagy a szerződés teljesítésének megkezdésétől - számított öt éven belül kezdeményezheti.

ÁNYK űrlap (Közszolgálati és Támogató Főosztály)

Adatlap

 Az eljárás díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

ME KFF HÁT