KKBF - Űrlap a Magyar Államkincstár elleni keresetlevél benyújtásához

A Magyar Államkincstár elleni keresetlevelet – amennyiben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) szerinti kereseti kérelemről van szó - közvetlenül a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül.

Kulcsszavak: közigazgatási jogvita, jogorvoslat, keresetlevél, kereseti kérelem, keresetlevél továbbítása, közigazgatási bírósági út, közigazgatási per

felperes, felperes képviselője, felperes jogi képviselője, felperes kézbesítési megbízottja, alperes, érdekelt

Amennyiben vitatja a Magyar Államkincstár, vagy közigazgatási perképességgel rendelkező szerve döntését, és azt a bíróság előtt kívánja megtámadni, szíveskedjen kereseti kérelmét benyújtani és ahhoz annak mellékleteit is csatolni. A kereseti kérelmet a Magyar Államkincstár, vagy annak szerve a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz a Kp. 40. § (1) bekezdésére figyelemmel. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén nyolc napon belül az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítjuk a Kp. 40. § (2) bekezdése alapján.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésére figyelemmel –főszabály szerint - a közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke - 30 000 forint.

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per illetéke - ha az eljárás tárgyának az értéke nem állapítható meg - 10 000 forint. (Itv.45. § (4))

Hatáskörrel és Illetékességgel rendelkező törvényszék közigazgatási kollégiuma. Törvényben meghatározott esetekben a Kúria.

Másodfokon a Kúria ítélkezik. (Kp. 7. §. (2) bekezdés)

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

A polgári perrendtartásról szóló 2017. évi CXXX. törvény (Pp.)

JTF