EGER - LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Lakásfenntartási kiadásokhoz nyújtott támogatás

Kulcsszavak: LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Egri lakóhellyel rendelkező jogosultak

Kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel.

A jogosultság megállapítása során valamennyi közös háztartásban élő, egri lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozót figyelembe kell venni. Az igazolásokat eredetben kell a kérelemhez mellékelni. A másolatban becsatolt igazolások hitelesítve fogadhatók el, vagy az igazolás eredetijét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni

A kérelmeket folyamatosan, a már megállapított támogatás esetén az újabb kérelmet a jogosultság lejárta előtt 30 nappal is be lehet nyújtani.

Jövedelem típusának megfelelő igazolás, a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtag nevére szóló közüzemi számla, lakás alapterületének hitelt érdemlő igazolása

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Kérelem rendszeres települési támogatás megállapításához

 

Eger Település