Víziközmű- Tájékoztatás - Állásfoglalás kérés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek értelmezéséről.

Kulcsszavak: MEKH, tájékoztatás, állásfoglalás, ivóvíz, szennyvíz, működési engedély, szolgáltatói engedély

Természetes vagy jogi személy.

75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok

Nincs igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH