Villamos energia - Villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedélykérelem űrlap

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni: a 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű kiserőmű villamos energia termelésének megszüntetése és  az 50 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű megszüntetése.

 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamosenergia, villamos, erőmű, erőművi, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.
 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 
 

MEKH