284/2007. (X. 29.) számú Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

">

Kecskemét - Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása változás esetén

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) számú Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Kulcsszavak: hangosító berendezés, környezeti zajforrás, rendezvény, környezeti zaj, szabadidős zaj, üzemi zaj

Környezeti zajforrást működtető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

Az ekecskemet.hu honlapon található űrlapot ki kell tölteni.

Kérelemre vagy hivatalból indult eljárás esetén:

a hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban 60 napon belül hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település