Budaörs - Eb adatlap

Budaörsön tartott, de még be nem jelentett, valamint ebösszeírás esetén minden budaörsön tartott ebet be kell jelenteni a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban. A bejelentés megtehető az erre rendszeresített elektronikus Adatlapon is.

Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető az adatlap segítségével.

Kulcsszavak: Kutya, eb, összeírás

Az eb tartója, illetve tulajdonosa Budaörsön tartott eb vonatkozásában.

Budaörsön tartott, de még be nem jelentett, valamint ebösszeírás esetén minden budaörsön tartott ebet be kell jelenteni a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban. A bejelentés megtehető az erre rendszeresített elektronikus Adatlapon is.

Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető az adatlap segítségével.

A változás bejelentés esetén az azonosításhoz szükséges adatok megadásával, de teljesíthető az Adatlap kitöltésével is. Ebben az esetben az azonosítás céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip) sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell feltüntetni.

A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - a 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:

új eb beszerzését,
a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000 Forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az oltási könyv, annak hiányában a kisállat útlevél, digitális képét a megadott adatok igazolásául.

Az eb fotóját, hogy az eb elkóborlása esetén gyorsabban visszakerülhessen a gazdihoz.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről,
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról,
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 59/2004. (X. 20.) számú rendelete

Budaörs Település