Cegléd - Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok, közterületek felszín alatti és felszíni építményeinek tulajdonosi hozzájárulása.

Kulcsszavak: tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, Cegléd

Építtető, szolgáltató, tervező, kivitelező

A kérelem papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Nem közigazgatási hatósági eljárás.

Kérelem és műszaki tervdokumentáció a tervezett beruházásról (pld. nyomvonal jellegű közműépítés, út-, ill. járdaépítés stb,), amelyhez a tulajdonosi hozzájárulást kérik.

Az elektronikusan is benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kérelem" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

A hozzájárulás kiadása illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Cegléd Város Polgármestere, azokban a piaci vagyonkört érintő önkormányzati tulajdonosi hozzájárulások esetében, amelyeknek nincs költségvetési vonzata, és az adott ingatlanra nézve forgalmi értéket csökkentő következménye.

Cegléd Település