KH KTF Közérdekű bejelentés - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság hatáskörébe tartozhat minden olyan közérdekű bejelentés, mely a közbeszerzésekre irányadó jogszabályokkal kapcsolatos jogszabálysértésekre kívánja felhívni a figyelmet. A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közérdekű bejelentéseket megvizsgálja, és ha a közbeszerzésről szóló törvénybe vagy a felhatalmazása alapján alkotott rendeletbe ütköző magatartás vagy mulasztás merül fel, kezdeményheti a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását.

Kulcsszavak: Közérdekű bejelentés Közbeszerzési Hatóság

Bárki közérdekű bejelentéssel fordulhat a Közbeszerzési Hatóság Elnökéhez.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek a közérdekű bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül. Magánszemélyek bejelentésüket a kozerdeku@kt.hu címen is benyújthatják. A közérdekű bejelentésben az eredményes és gyors ügyintézés érdekében érdemes megjelölni a közérdekű bejelentéssel érintett közbeszerzési eljárás, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett azonosításához szükséges adatokat.

A közérdekű bejelentőnek azonosíthatónak kell lennie, ennek hiányában a közérdekű bejelentést a hatóság - főszabály szerint - mellőzni köteles. A közérdekű bejelentő akkor azonosítható, ha legalább a nevéről és címéről tájékoztatja a hatóságot.

A közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóság.
A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napon belül, de
- legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül,
- közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén az előző ponttól eltérően a szerződés megkötésének időpontjától vagy, ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől számított legfeljebb öt éven belül, vagy
- támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az előző pontoktól eltérően az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább a jogsértés megtörténtétől – közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontjától, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől – számított öt éven belül kezdeményezheti.

űrlap

Az eljárás nem jár fizetési kötelezettséggel.

Közbeszerzési Hatóság
Közszolgálati és Támogató Főosztály
Hatósági Ellenőrzési Osztály

Fővárosi Törvényszék

Ugyanezen űrlap használandó, ha a közérdekű bejelentő ki kívánja egészíteni közérdekű bejelentését, vagy ha a Közbeszerzési Hatóság további tájékoztatást kér, illetve a bejelentés pontosítását kéri a közérdekű bejelentőtől.
A közérdekű bejelentéseket az Alapvető Jogok Biztosa által biztosított, úgynevezett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül is elő lehet terjeszteni.

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről https://njt.hu/jogszabaly/2013-165-00-00
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG