Budaörs - Ipar-Engedély Megszűnési bejelentés 017

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.  A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból és az erről szóló döntést/határozatot Bejelentőnek megküldi.

Kulcsszavak: ipari tevékenység, engedély, megszűnés

Budaörs közigazgatási területén a telepengedély-, vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet, vagy a rendelkezési nyilvántartásba regisztrált meghatalmazott.

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elektronikus úton kell beküldeni a Kereskedelmi Hatóságnak.

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet és az erről szóló döntést/határozatot a Bejelentőnek megküldi.

Az erre rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton benyújtott bejelentés, képviseleti meghatalmazás.

Az eljárás illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást  a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,

2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Budaörs Település