Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység szüneteltetése

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19/B. § d) pontja értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Kulcsszavak: Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység szüneteltetése

Kérelmező/ügyfél

A szociálpolitikai szakértő kérheti szakértői tevékenységének legfeljebb három évre történő szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. A szüneteltetés záró időpontja a szüneteltetés alatt módosítható, de a szüneteltetés időtartama ez esetben sem haladhatja meg a három évet. Visszamenőleges szüneteltetés nem lehetséges.

8 nap.

Kérelem.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2