KH SZEF Adatszolgáltatás (megkeresés) - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztály hatáskörébe tartozó, a közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 187. § (3) bekezdése szerinti megkeresésekre nyújtott válaszok (nyilatkozatok,dokumentumok), ide értve a súlyos szerződésszegés bejelentését követően a Közbeszerzési Hatóság részére megküldendő dokumentumokat, nyilatkozatokat is.

Kulcsszavak: adatszolgáltatás; megkeresés; kbt; szerződésszegés; közbeszerzés

A közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 187. § (3) bekezdése szerinti megkeresés vonatkozásában a megkeresett jogi vagy természetes személy.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A  megkeresésekre adott válaszokat az ,,Ügyintézés indítása" gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével kell benyújtani.

A közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 187. § (3) bekezdése szerinti megkeresés esetén a válaszadásra nyitva álló határidő a megkeresés kézhezvételétől számított 10 nap.

Az adatszolgáltatások során benyújtandó dokumentumok benyújthatóak aláírt, szkennelt változatban, illetve olyan formátumban, amely nem teszi lehetővé a változtatást (elektronikus aláírással ellátva), illetve az irat másolatban is benyújtható, amennyiben az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

Közbeszerzési Hatóság

 Fővárosi Törvényszék (Kp. 13. § (3) bekezdés aa))

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG