FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Hőközponti kapcsolások

Ezen a felületen lehetőség van megtekinteni az Ön épületének tényleges fűtés ki-,bekapcsolási adatait maximum 2 évre visszamenőleg.

Kulcsszavak: hőközpont, kapcsolás, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Amennyiben több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, kérjük, válassza ki az érintett felhasználási/hővételezési helyet (ingatlant).
2. Kiválasztást követően megjelenik a hővételezési hely címe, szerződéses folyószámla szám és az épület hőközpont azonosító száma, a hővételezési helyre vonatkozó  igénybevett szolgáltatás, valamint az épülettel kötött Üzemviteli megállapodás típusa.
3. Táblázatba foglalva megjelennek az Üzemviteli megállapodás paraméterei: Biztosítandó melegvíz hőmérséklet, Fűtés be- / kikapcsolási dátumok, Fűtési hőmérséklet hőfok adatai napszakon belül, napszakon kívül  , Fűtési napszakok (órától- óráig), kapcsoltsági adatok (Fűtés, melegvíz).
4. Következő táblázatba megjelennek az épület kapcsoltsági adatai. 

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Szolgáltatási Igazgatóság

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

A listában az épületre vonatkozó Üzemviteli megállapodásban rögzített fűtési időszakok szerinti kapcsolási értékek vagy a felhasználói közösség képviselete által kezdeményezett eseti rendelkezések szerinti kapcsolási adatok.

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.