Kőröstetétlen - Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem

jegyző adóügyi feladata, hogy külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. A kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló értékét.

Kulcsszavak: Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem, Kőröstetétlen

Az ügyfél vagy képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.
Más szerv külön jogszabály rendelkezése alapján (pl.: NAV, bírósági végrehajtó stb.)

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. A kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az alábbi ügyekben kerül kiállításra az adó- és értékbizonyítvány:

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához” elnevezésű PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában. 

Papíralapú nyomtatványt az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – az irat elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-AEB jelű „Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem​" iForm típusú űrlap szolgál.

Hatóságra/ügyintézőre vonatkozó határidő: a jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Ügyfélre irányadó határidők: a határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni, melyet Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 11742207-15441647-03470000 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla javára kell teljesíteni.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) benyújtandó, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft., amelyet Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 11742207-15441647-03470000 számú Egyéb hatósági eljárási illeték számlája javára kell megfizetni. 

Önállóan fellebbezhető:

Önállóan nem fellebbezhető:

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetőségeKérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Külön jogszabályi rendelkezések a következők:

Kőröstetétlen Település