Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

Másik uniós tagállamból származó vagy ott már nyilvántartásba vett jármű magyarországi forgalomba helyezése, ami a jármű nyilvántartásba vételét jelenti.

Kulcsszavak: gépkocsi, nyilvántartásba vétel, forgalomba helyezés, regisztráció, rendszámtábla, forgalmi engedély, okmányok

A jármű forgalomba helyezése elektronikusan nem intézhető.

Személyes ügyintézésre az ország bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának kormányablakában van lehetőség.

A jármű tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró személy (pl. meghatalmazott) kérelmezi a jármű első forgalomba helyezését, a forgalmi engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla kiadását.

Meg kell kötni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, mert annak hiányában a járművet nem lehet forgalomba helyezni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló igazolást az ügyintézéskor be kell mutatni. Biztosítással kapcsolatban további információt a következő címen talál: https://mabisz.hu/kgfb-dijak/

A forgalomba helyezést megelőzően a közlekedési hatóságnál be kell mutatni a járművet, ahol a jármű műszaki adatait és a műszaki érvényességét megállapítják, és erről kiadják a Műszaki adatlapot és a Műszaki vizsgálati bizonyítványt, melyet az ügyintézéskor be kell mutatni. Az eljárással kapcsolatos további információt a következő címen talál: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/76/KOZLF00015

Meg kell fizetni a járműre regisztrációs adót, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell intézni. Bővebb információk a NAV 67. Információs füzetében olvashatók.

A forgalomba helyezést megelőzően a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát is el kell végezni. A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. A vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt állítanak ki, melyet az ügyintézéskor be kell mutatni.

A forgalomba helyezéskor meg kell fizetni a vagyonszerzési illetéket, a rendszámtábla díját, valamint a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékét.

A jármű tulajdonjogát igazolni kell, mert csak a tulajdonos nevére helyezhető forgalomba a jármű.

Fontos, hogy a jármű eredeti forgalmi engedélye meglegyen, mert azt a forgalomba helyezésnél le kell adni. Ha az hiányzik, előfordulhat, hogy a járművet nem lehet forgalomba helyezni.

Le kell adni még a jármű külföldi rendszámtábláját is, ha tréleren érkezett a jármű az országba arról nyilatkozni kell. Külön kérelmet nem kell írni, azt az ügyintéző informatikai úton állítja elő.

A szükséges dokumentumok csatolása és bemutatása, az illetékek, díjak befizetése után, megtörténik a jármű forgalomba helyezése. A törzskönyv plasztikkártya a gyártást követően postázásra kerül, a forgalmi engedély, a rendszámtábla és az ahhoz tartozó regisztrációs matrica azonnal kiadásra kerül. A környezetkímélő gépkocsi világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát kap. Környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

A vagyonszerzési illeték késedelmes befizetése esetén az adóhatóság bírságot szabhat ki.

A jármű forgalomba helyezését a behozataltól számított 60 napon belül kell kezdeményeztetni.  

Ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra  a hatóság azonnal, de legkésőbb 8 napon belül forgalomba helyezi a járművet. Egyéb esetben a hatóság 25 napon belül hoz döntést az ügyben.

Csatolni kell:

 

 

Be kell mutatni:

a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást (pl. csekk)

Okmányok illetéke:

A forgalmi engedély illetéke 6000 Ft

Törzskönyv illetéke: 6 000 Ft

A forgalmi engedély és törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetéket a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlájára kell megfizetni.

Rendszámtábla díja:

8500 Ft (1 darab: 5500 Ft pl. motorkerékpár)

A rendszámtábláért fizetendő díjat a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú bevételek beszedése célelszámolási számlájára kell megfizetni.

Vagyonszerzési illeték:

Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően csekken, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel, a díjat az eljárás megindítását megelőzően csekken, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával kell megfizetni. A vagyonszerzési illetéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10032000-0657684 számú gépjármű vagyonszerzési illeték-bevételi számlájára kell megfizetni.

Részletek itt érhetők el.

 

Megfizetés módja:

Illeték: Az eljárás megindítását megelőzően csekken, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Díj: Az eljárás megindítását megelőzően csekken, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával

Bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Felettes szerv:

fővárosi és megyei kormányhivatal

További információk: a Kormányhivatalok honlapján.

Jogorvoslat:

Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel.

A keresetlevelet az eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához, a kormányablakhoz kell benyújtani, a közlésétől számított 30 napon belül. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amely tartalmazza

 A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A járási (fővárosi kerületi) hivatal eljárásában hozott cselekmény esetében a járási (fővárosi kerületi) hivatal a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.

További információk a bírósági eljárásról.

Bővebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a Kormányzati Ügyfélvonal munkatársaival.

Az ügyfélszolgálat angol nyelven is elérhető, és mindennap a nap 24 órában fogadja a megkereséseket. A forgalomba helyezésnek az egyablakos ügyintézés keretében, bármelyik kormányablaknál eleget lehet tenni.

További információkért lásd az egyes irodákat (kormányablakokat) és azok nyitva tartását.

Illetékekkel, adókkal kapcsolatos információk: https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Vonatkozó jogszabályok

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a törvény száma kattintható)

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

KINYFO