SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Közösségi bérlakás rendszer

Közösségi bérlakás rendszer

Kulcsszavak: lakás, bérlakás, kbr, Szombathely

Nagykorú magyar állampolgár vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy.

A rendszerbe bevont lakásokat az önkormányzat veszi bérbe a tulajdonostól és bérbe adja az önkormányzat által kiválasztott bérlőknek, egyidejűleg a bérbeadónak garanciát nyújtva a lakbérek időben történő rendezésére, a bérlői oldal szempontjából pedig lakásbérleti biztonságot kínálva. A rendszerbe üresen álló, komfortos vagy összkomfortos, végrehajtási-illetve haszonélvezeti joggal nem terhelt, Szombathely közigazgatási területén lévő ingatlanokat lehet bevonni, amelyeknek a tulajdonosa elfogadja a piaci alapon megállapított bérleti díj 15 %-kal csökkentett összegét. A kérelmek beadási módja elsősorban elektronikus úton történik: kbr@szombathely.hu

A tulajdonos esetén:
- regisztrációs kérelem
- személyigazolvány, lakcím kártya másolat
- közüzemi szolgáltatóktól (fűtés, áram, víz, közösköltség) igazolást, hogy nincs hátralék

A leendő bérlő esetén:
- saját maga által írt kérelem (személyi adatok, telefonszám megadása)
- elmúlt 1 hónap során megszerzett nettó jövedelmekről szóló igazolás

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Szombathelyi Közösségi Bérlakás Rendszer működtetéséről lévő szabályzat.

Szombathely Település