5/2018 (II.21.) önkormányzati rendelete  alapján, reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

">

ÉRD- Településképi bejelentési eljárás iránti kérelem

Érd MJV polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le az 5/2018 (II.21.) önkormányzati rendelete  alapján, reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

Kulcsszavak: Érd -Településképi bejelentési eljárás

Aki az adott ingatlanon építési tevékenységet, bővítést, reklám és reklámhordozó elhelyezést, továbbá építmény rendeltetésének megváltoztatását kívánja végezni.

A településképi bejelentési eljárást az 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően kell kezdeményezni. A bejelentési eljárás lefolytatásához a bejelentő (építtető) bejelentését papíralapon személyesen, vagy elektronikusan (iForm) nyújthatja be.

Érd MJV polgármestere építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához adhat településképi véleményt.

Amennyiben a bejelentő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az önkormányzat településképi kötelezést bocsát ki a mulasztás miatt.

15 nap

A kérelmet benyújthatja elektronikusan (iForm űrlapon),  személyesen és postai úton.

díj-és illetékmentes

Érd megyei Jogú Város Közgyűlése

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 4.

Érd Település