Cegléd - A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez – pld. közműbekötés létesítéséhez –, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) – pld. rendezvény miatti útlezárás – a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Kulcsszavak: Cegléd, a helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele kérelmet a tényleges használat előtt kell benyújtani.

A kérelem papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.

Ügyintézési határidő: 21 nap, mely egy esetben 10 nappal meghosszabbítható

Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez mellékelni kell:

Az űrlap elektronikus benyújtására használja az e-Papír szolgáltatást, mely ügyfélkapus azonosítás mellett vehető igénybe.

Az e-Papír szolgáltatás használatakor címzettnek válassza ki Cegléd Város Önkormányzatát, ügytípusnak a "Településüzemeltetési ügyek" lehetőséget, valamint témacsoportnak az "Önkormányzati igazgatás" lehetőséget!

A levél tárgyának adja meg a "Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem" szöveget!

A "Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt" elnevezésű nyomtatványt az e-Papír levél csatolmányaként kérjük megküldeni!

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály 

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Cegléd Település