Átjelentkezés az időközi helyi önkormányzati választásokon (NVI)

Aki az időközi önkormányzati választás szavazóköri névjegyzékében szerepel, valamint lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van, kérheti, hogy a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát.

Kulcsszavak: szavazókör, tartózkodási hely

Az átjelentkezéshez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.

 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül – az alábbi linken keresztül nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/IdokoziOnkormanyzatiValasztasok.xhtml

 

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához a szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen töltheti le:

Figyelem! A kérelmet a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal megegyezően kell kitölteni, továbbá a lakó- és tartózkodási helynek érvényesnek kell lennie. Ezen kívül a tartózkodási hely lakcímkártyán szereplő bejelentési időpontjának az időközi választás kitűzését megelőző 30. napnál korábbinak kell lennie. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

Érvényes a lakcím, ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint a lakcím nincs érvénytelenítve vagy fiktív lakcímként nyilvántartva. A lakcím érvényességét a helyi választási iroda a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.

 

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy az annak elutasításáról szóló határozatot.

 

Figyelem! Az átjelentkezési kérelemben mozgóurna igénylése is bejelölhető, ha egészségi állapot vagy fogva tartás miatt az átjelentkezés helye szerinti szavazóhelyiségben a személyes megjelenés akadályba ütközik.

Átjelentkezési kérelem benyújtására nincs szükség, ha a választópolgár a legutóbbi általános vagy időközi önkormányzati választáson a tartózkodási helye szerinti választókerület valamelyik szavazókörének névjegyzékén szerepelt, és bejelentett lakóhelye továbbra sincs a tartózkodási helye szerinti településen. Ebben az esetben a tartózkodási hely szerinti szavazókör névjegyzékére való felkerülés automatikusan megtörténik.

Az átjelentkezés iránti kérelem a szavazást megelőző 66. naptól kezdve nyújtható be. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkezés iránti kérelem visszavonása:

Levélben, illetve abban az esetben, ha a kérelem   elektronikus úton történő továbbítása azonosítás nélkül (nem ügyfélkapun keresztül) történik, legkésőbb:

Személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus (ügyfélkapun keresztül) benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon vonható vissza az átjelentkezési kérelem.

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

A lakcím szerinti helyi választási iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Az átjelentkezés iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon nyújtható be.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell írásban benyújtani.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt.

NVI