FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Rendelkezés túlfizetésről

Amennyiben a lakossági felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, úgy ezen a felületen lehetősége van rendelkezni a túlfizetésről.

Kulcsszavak: rendelkezés, túlfizetés, folyószámla, banki utalás, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Amennyiben több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, kérjük, válassza ki az érintett hővételezési helyet. 
2. Amennyiben a megjelenített rendelkezési módtól eltérően szeretne rendelkezni, kérjük az oldalon leírtak alapján jelezze a feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

A díjfizető folyószámláján fennálló túlfizetések visszautalására egyedi ellenőrzés után kerülhet sor. Az ellenőrzéskor az ügyintéző a jóváírások mellett a túlfizetéseket is ellenőrzi, és az egyeztetést követően visszautalja az ügyfélnek az összegeket 8 napon belül.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Pénzügyi osztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

3 000 forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el. 

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.