VESZPRÉM - JELZÁLOGJOG TÖRLÉSE, ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOM, ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁS, MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS TÖRLÉSE

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, építési korlátozás, magassági korlátozás bejegyzések törlése.

Kulcsszavak: Jelzálogjog

Az ügyfél, aki kedvezményes kölcsönben részesült, ha lejárt a visszafizetési határidő és visszafizetésre került a kölcsön összege.

Az ügyfél, akinek a tulajdonában lévő ingatlanon építési korlátozás, magassági korlátozás került bejegyzésre, ha ennek a korlátozásnak a fenntartása tovább nem indokolt.

A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére a támogatás összegének teljes befizetését tanúsító igazolások benyújtását követően kerülhet sor.

Az építési és magassági korlátozás törlésére a fenntartására vonatkozó vizsgálatot követően kerülhet sor.

A fentiek vizsgálatát követően az Önkormányzat a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, építési korlátozás, magassági korlátozás törlésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot ad ki.

Ügyfél által kitöltött, aláírt kérelem.

Igazolás a támogatás összegének visszafizetéséről.

Igazolás, amennyiben rendelkezésre áll, arra vonatkozóan, hogy az építési és magassági korlátozás nem indokolt.

A kérelem benyújtásának módja: az ügyintézés indítását követően a kapcsolódó dokumentumot csatolja az e-papír felületén.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

36/2021. (XI. 25.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

Veszprém Település