Kötelező kamarai hozzájárulás - HBKIK

A Magyarország területén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, a bejegyzését követő 5 munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kezdeményezni és az évi 5.000.- forintos kamarai hozzájárulást megfizetni.

Kulcsszavak: kamara, hozzájárulás, HBKIK

Kamarai regisztrációra kötelezett a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az az egyéni vállalkozó, amely nem tagja az agrárkamarának, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó.

A „Kérelem a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartásban történő bejegyzésre” c. nyomtatványt kitöltve benyújtani.

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be és a tartozás a végrehajtás költségeivel növekszik.

A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

Kérelem a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartásban történő bejegyzésre

A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni a székhelye szerint illetékes területi kamarának. A kamarai hozzájárulás összege évi 5.000 forint, amelyet a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A kamarai regisztrációba bejegyzett gazdálkodó szervezet az alábbi térítésmentes kamarai alapszolgáltatásokat veheti igénybe:

tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;üzleti partnerkeresés; pályázatfigyelés.

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

HBKIK