Törvényességi kérelem - NSZFH

A szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásról számított öt napon belül – törvényességi kérelmet nyújthat be, kizárólag abban az esetben, ha a vizsgaszervező intézmény a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal volt.

Kulcsszavak: Törvényességi kérelem

 1. Törvényességi kérelem elkészítése.
 2. A kérelem benyújtható:
  1. papír alapon (személyesen),
  2. papír alapon (postai úton),
  3. elektronikus úton (e-mail),
  4. ügyfélkapu- természetes személyként,
  5. e-papír.
 3. A kérelmet a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz kell címezni, de a szakmai vizsgát szervező intézményhez kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a vizsgázó szerint a szakmai vizsgabizottság mely jogszabályt sértette meg döntésével, intézkedésével vagy intézkedésének elmulasztásával.

A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

A benyújtás határideje: a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásról számított öt napon belül.

A kérelmező részéről történő benyújtás határideje: a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásról számított öt napon belül.

A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

A vizsgaszervező a kérelemmel kapcsolatos véleményével és a szakmai vizsgabizottság állásfoglalásával együtt három napon belül továbbítja a komplex szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A kormányhivatal a kérelmet a beérkezést követő naptól számított öt napon belül bírálja el.

Amennyiben papír alapon (személyesen), papír alapon (postai úton), elektronikus úton (e-mail) történik a kérelem benyújtása, abban az esetben nem szükséges sablont használni, de fontos a következő adatok megadása:

Amennyiben a kérelmet küldi be akkor a fenti személyes adatokat – a kérelmezői személyes adatinak védelme érdekében – jelszóval védett dokumentumban szükséges beküldeni, valamint a jelszót más csatornán keresztül szükséges megadni.

nyújtja be.

Amennyiben ügyfélkapun vagy e-papíron keresztül nyújtja be, akkor elektronikus űrlapot kell kitöltenie.

Az eljárás illetékmentes.

A szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatal.

Jogorvoslati lehetőségek:

 

Az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 111. §-tól 114. §-ig.

A törvényességi kérelem beérkezését követően a kérelmezőnek a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott rendelkezési nyilatkozata lekérdezésre kerül és az abban megadott rendelkezése szerint történik a további kapcsolattartás

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 14 § (7)-(9) bekezdés.

Az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 111. §-tól 114. §-ig

NSZFH