Budapest 11 Nem lakást célját szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítására irányuló kérelem

Bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, mely kérelem alapján döntést hoz a Gazdasági Bizottság. Kérelem benyújtható pl. tevékenységi kör módosítására. Cég adataiban történt változás esetén bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, mely bejelentés bérlő részéről kötelező.               
 

Kulcsszavak: bérleti szerződés

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.
 

Kérelem benyújtása és a hivatkozás alapján a szükséges mellékletek csatolása. 
 

A kérelem elmulasztása esetén a bérleti jogviszony felmondását vonhatja maga után.
 

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
 

A cég adataiban történt változás esetén, módosított adatra vonatkozó cégbírósági végzés.
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága /  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete / Budai Központi Kerületi Bíróság
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX.26.) XI. ÖK rendelet

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI. ÖK rendelet

Budapest 11. ker. Település