Gyömrő - Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Kulcsszavak: talajterhelés, kibocsátó, szolgáltató

Az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

A talajterhelési díjról szóló bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, és a bevallásban közölt talajterhelési díjat ugyanezen időpontig kell megfizetni.

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, valamint az önkormányzati portálon keresztül (ohp.asp.lgov.hu) elektronikus úton.

A talajterhelési díj bevalláson fel kell tüntetni

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj mértéke (1.200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Gyömrő esetében: 1,5) határozza meg.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

Amennyiben a kibocsátó a bevallási- és befizetési kötelezettségét nem teljesíti az adózás rendjéről szóló (továbbiakban: Art.) 2017.évi CL. tv. 221. §. (2) bekezdése alapján „a bevallási, adat bejelentési kötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.

Ügyintézési határidő: 30 nap

- talajterhelési díj bevallás - formanyomtatvány

- szennvíz elszállításról kiállított számla

- kedvezményekről szóló igazolás

A talajterhelési díj mértéke a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint 1800 Ft/m3.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül, az adózó folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 33/2009 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Gyömrő Település