Mezőőr/hegyőr szolgálati viszonyának megszűnésének és a szolgálati igazolvány és jelvény visszaadásának bejelentése

A mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzat, valamint a hegyőrt alkalmazó hegyközség az őr szolgálati viszonyának megszüntetéséről, továbbá az őr szolgálati igazolványának és jelvényének visszaadásáról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK) értesíti. 

Kulcsszavak: Mezőőr, mezőőri felszerelés, szolgálati igazolvány, szolgálati jelvény, mezőőri napló

A mezőőr elveszett felszereléséről a bejelentést a mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzatnak, illetve a hegyőrt foglalkoztató hegyközségnek kell megtennie a NAK felé. 

A mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzatnak a mezőőr által elvesztett mezőőri felszerelést a NAK Megyei Igazgatóságainál írásban kell jelezni az erre szolgáló formanyomtatványon. 

A mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a munkáltató részére átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a NAK-ot. Az átvételt követően a munkáltató a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt haladéktalanul megküldi a rendőrség részére. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni. 

A mezőőr/hegyőr szolgálati viszonyának megszűnéséről és a szolgálati igazolvány és jelvény visszaadásáról szóló bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek. 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igazgatóságai 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az eljárásban ügyfél a mezőőrt alkalmazandó települési önkormányzat és a hegyőrt alkalmazandó hegyközség.

NAK KÖZPONT