Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentés

Ha horgászverseny, illetve a horgászat, a halászati hagyományok, a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény megtartásához szükséges, a halgazdálkodási hatóság a jogszabályban meghatározott tilalmi idő, a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás, illetve az adott naptári időszakra nem kifogható halak azonnali visszaengedésének kötelezettsége alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére, meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet.

Kulcsszavak: horgászverseny, megrendezés, horgászat, halászati, hagyományok, halételek, megismertetés, népszerűsítés, rendezvény, jogszabály, felmentés,kérelem

A kérelmet az a halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

Szükséges megadni a halgazdálkodásra jogosult adatait, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését (folyók esetében fkm.), az esemény időpontját, a rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályainak meghatározását.

15 nap.

A halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulása (rendező szervezet esetén).

2000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

Megyeszékhely szerinti járási hivatal. 

Van fellebbezési lehetőség, a megyei kormányhivatalhoz kell címezni a fellebbezést, benyújtani a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kell 10 000 Ft illeték megfizetésével egyidejűleg az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A halgazdálkodási hatóság a felmentést abban az esetben adhatja meg, ha: a) a rendező vagy a halgazdálkodásra jogosult a felmentés iránti, a rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait, valamint a kérelmezett felmentést bemutató kérelmét a rendezvény kezdetét megelőzően benyújtja, b) a rendező a kérelméhez mellékeli a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulását, és c) a rendezvény nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt. A jogszabályban meghatározott tilalmi idő, illetve a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentéssel megtartott horgászversenyek esetében a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni. A felmentés lehetősége nem terjed ki a közösségi jelentőségű halfajokra, valamint a védett természeti értékként nyilvántartott halfajokra.

Ki a halgazdálkodásra jogosult? Az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója. Mi a halgazdálkodási vízterület? Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt. Mi az a rendező szervezet? Az a szervezet, amely a halgazdálkodásra jogosulttal együttműködve lebonyolítja a horgászversenyt. Mire nem terjedhet ki a felmentés? A felmentés lehetősége nem terjed ki a közösségi jelentőségű halfajokra, valamint a védett természeti értékként nyilvántartott halfajokra. Az eljáró hatóságnak nincs lehetősége a jogszabályban megengedett eszközök (pl. használt horgászkészségek mennyisége) terén engedményt tenni, valamint a kívülről akadt hal megtartását engedélyezni.

EKEIDR2