Fogyasztóvédelem - Felmentési kérelem szélsőséges időjárási esemény miatt

Szélsőséges időjárási körülmények esetén a villamos energia elosztói engedélyesek kérelmet nyújthatnak be annak érdekében, hogy a MEKH GSZ határozataiban meghatározott, szélsőséges időjárási kategóriákra vonatkozó szabályokat alkalmazza az érintett időszakra.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, villamos energia, Garantált Szolgáltatások, szélsőséges időjárási esemény, felmentés

Villamos energia elosztói engedélyesek

A kérelem szabályszerű benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a szélsőséges időjárással érintett időszakokra is a rendes Garantált Szolgáltatási kötelezettségek teljesítését várja el.

30 nap

Nincs.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (Vet.) 57. § (1) bek.

MEKH