ZALAEGERSZEG - ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta. Ennek hiányában a jegyző a kérelmet határozattal elutasítja.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Kulcsszavak: ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

A keresetlevelet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, aki a határozatot hozta.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Zalaegerszegi Járásbíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet a jegyzőnél és a bíróságon is be lehet nyújtani.

Ha a bírósági eljárásban a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolattartó a beadványát nem elektronikus úton, vagy elektronikus úton, de nem az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott módon terjeszti elő, a bíróság a keresetlevelet visszautasítja.

A jegyző a keresetlevelet az ügyre vonatkozó iratokkal együtt nyolc napon belül köteles a bírósághoz áttenni. A bírósági eljárás illetékköteles, az illeték összege  21.000 Ft.

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben az elektronikus úton eljáró fél az illetéket – a technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illeték-bevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a birtokvédelmi határozat számát.

Ügyintézési határidő: 15 nap, amely határidő a határozat kézbesítésétől kezdődik.

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN nyomtatvány (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatás" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap) mellékleteként csatolva a hivatkozott dokumentumokat.

A bírósági eljárás illetékköteles, az illeték összege 21.000 Ft.

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Egyéb információk - Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A kérelmet elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  cím alatti ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN nyomtatványon lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Keresetlevél  nyomtatvány (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatás" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap)

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (5:8.§ (3))

- a 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

- a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (kizárólag a birtokvédelmi eljárás során történő adatkezelésre, és a birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban)

- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 566. § [Perindítás]  

Zalaegerszeg Település