Kőröstetétlen - Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról

Kőröstetétlen község közigazgatási területén üzemi, valamint szabadidős tevékenység, illetve létesítmény zajkibocsátási határértékének korábban már zajkibocsátási határértéket megállapító (I. fokú vagy II. fokú) határozatban foglaltak megváltoztatására irányuló eljárás.

Kulcsszavak: Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról, Kőröstetétlen

Kőröstetétlen község közigazgatási területén működő üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról ügyében érintett/kérelmező.

A kérelem benyújtása az E-önkormányzat Portálon publikált elektronikus űrlap beküldésével elektronikus formában lehetséges.

Űrlap száma: ASP-IPAR-ZAJV-2018

Űrlap megnevezése: Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról című formanyomtatvány.

A bejelentéshez továbbiakban mellékelni kell a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati eredményt és a vizsgálatról készült szakvéleményt.

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján.

Hatáskör és illetékesség: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) valamint a 10.§ (1) és a 11.§ (5) bekezdései alapján a település Jegyzője, mint első fokon eljáró környezetvédelmi hatóság.

Az elsőfokú helyi hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint meghatározott határidőn belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest V., Városház u. 7.), illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "mezőgazdaság, környezetvédelem" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Kőröstetétlen Település