SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Lakásépítési kedvezmény és adó visszatérítési támogatási jelzálogjogának továbbvitele

Lakásépítési kedvezmény és adó visszatérítési támogatási jelzálogjogának továbbvitele.

Kulcsszavak: lakás, lakásépítés, kedvezmény, jelzálog

Aki korábban lakásépítési kedvezményben, otthonteremtési támogatásban és adó-visszatérítési támogatásban részesült, és megfelel a 12/2001. (I.31.) számú Kormány rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A korábban igénybe vett lakásépítési kedvezmény és adó- visszatérítési támogatás, otthonteremtési támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzésére a 12/2001.(I.31.) számú Kormány rendeletben meghatározott esetekben van mód. A kérelmet az elidegenítéstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ügyfél által írt kérelem.
Az eladásra, illetve vételre kerülő lakás adásvételi szerződésének földhivatal által iktatott példánya.
Építkezés esetén az eladott lakásról a földhivatalnál iktatott adásvételi szerződés illetve egy nyilatkozat az építési szándékról.
Három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatokat.
Az elidegenítésre, illetve vételre kerülő lakásokról három hónapnál nem régebbi értékbecslés.
Lakásépítés esetén a költségvetés.

2.200,-Ft eljárási illeték.

Szociális és Lakás Iroda

12/2001. (I.31.) számú Kormány rendelet  a lakáscélú állami támogatásokról.

Szombathely Település