Határon átnyúló szaporítóanyag-termesztői és -forgalmazói tevékenység

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a szőlő, gyümölcs és dísznövény szaporítóanyag, valamint zöldségpalánta előállítására és forgalomba hozatalára irányuló tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles a növénytermesztési hatóságnak bejelenteni.

Kulcsszavak: szaporítóanyag, határ, átnyúló, bejelentés

Valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerű szőlő, gyümölcs és dísznövény szaporítóanyag, valamint zöldségpalánta forgalmazási tevékenységet folytató személy, cég, aki/amely Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásként szeretné végezni az adott szaporítóanyag-forgalmazási tevékenységet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a szőlő, gyümölcs és dísznövény szaporítóanyag, valamint zöldségpalánta előállítására és forgalomba hozatalára irányuló tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles a növénytermesztési hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a természetes személy bejelentő természetes személyazonosító adatait.
 

A határon átnyúló tevékenységet a tevékenység megkezdését megelőzően kell bejelente

Forgalmazó neve, címe
Természetes személy kérelmező esetén: születési neve, anyja neve, születési helye és ideje
Ország
A forgalomba hozni kívánt szaporítóanyag csoport

Az eljárás díjmentes.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

 

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 15. § (10) bekezdés

NÉBIH