Kecskemét - Villamos energia hálózatok létesítésével kapcsolatos ügyintézés.

Villamos energia hálózatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása, önkormányzati tulajdonú területek érintettsége esetén.

Kulcsszavak: villany, villamos energia, KÖF, KIF, szabadvezeték, légvezeték, földkábel

Szolgáltatók, tervezők, kivitelezők.

                                                                                                                             

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecsemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: nincsen

Hozzájárulás nélkül a kivitelezési munka nem kezdhető meg.

Ügyintézés: 30 nap (amennyiben a közútkezelői hozzájárulást egyidejűleg kérik meg, az ügyintézési idő 21 nappal meghosszabbodik, tekintettel a társosztály ügyintézési határidejére)

- Kérelem

- Jóváhagyott tervdokumentáció

- terület kimutatás

- Közútkezelői hozzájárulás másolata (amennyiben közterületet érint a kivitelezés)

Eljárási díj nincsen, azonban a hálózat tulajdonosának kártalanítást kell fizetnie az elhelyezett közművek biztonsági övezetéhez igazodóan.

A kártalanítás mértéke az alábbiak szerint alakul:

belterületen kiskörúton belül: 1250,- Ft+áfa/m2

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

nincsen

nincsen

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Kecskemét Település