MISKOLC – Hatósági bizonyítványok kiállítása 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez

Hatósági bizonyítványok kiállítása 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez

Kulcsszavak: MISKOLC – Hatósági bizonyítványok kiállítása 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez

Kérelmet az érintett gépjármű(vek) tualjdonosa(i), üzembentartója(i) terjesztheti(k )elő. A nem magánszemély kérelmezők kérelmüket elektronikus úton kell, hogy benyújtsák.

Az ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatványon terjesztheti elő a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét. A kérelem papír alapon, illetve elektronikus úton terjeszthető elő.

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a tényállás tisztázott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az ügyintézés 8 napon belül történik (sommás eljárás)

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Ipar-Kereskedelem ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Ipar-Kereskedelem ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                                             Ágazat                                                       Ügytípus

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi                Ipar-Kereskedelem                                         Telepengedély
nyilvántartásban szereplő bejegyzés,
valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem    

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Felettes szervként a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jár el.

A határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése szerint:

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra.

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

253/ 1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról.

Miskolc Település