SZOLNOK - A túlfizetés elszámolása

•    Ha egy adott adónem tekintetében az adózónak az adókötelezettségét meghaladó összeg áll a számláján rendelkezésre (túlfizetés), kérheti annak egy másik adónemre, fizetési kötelezettségre tőrténő átvezetését.
•    Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. amennyiben nincs nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Kulcsszavak: túlfizetés átvezetés számlarendezés

•    Kérelmet kell benyújtania a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához
•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Egyéb dokumentumok között, Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem név alatt található
•    Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a Dokumentumok alatt a Rendelkezés a túlfizetésről linkre kattintva.
•    e-mail-ben beküldött kérelemre nem indul adóhatósági eljárás

 

•    Túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

•    Kérelem

•    Az eljárás illetékmentes

•    Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

•    az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Szolnok Település