Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)

A gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére - illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyermek kérelmére a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembe vételével - elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

Kulcsszavak: Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)

A fiatal felnőtt, akinek a nevelésbe vétele a nagykorúságával szűnt meg, és életkora alapján megfelel a törvényi feltételeknek. Továbbá a nevelésbe vett gyermek nagykorúságának elérése előtt is benyújthatja a kérelmét, a gyermekvédelmi gyámja közreműködésével és javaslatával, de az utógondozói ellátása csak a nagykorúságának elérését követően kezdődik meg, 18 éves koráig a nevelésbe vétele alapján részesül otthont nyújtó ellátásban. 

Az eljárás megindítására vonatkozó kérelme és a jogorvoslati kérelmet postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet előterjeszteni.

60 nap

Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a gyermekvédelmi gyám már a gyermek nagykorúságának elérése előtt legalább két hónappal felterjeszti a gyámhivatalnak a gyermek utógondozói ellátásra irányuló kérelmét, valamint az utógondozói ellátásra vonatkozó gyámi javaslatát és az alábbiakban felsorolt - a nagykorúvá vált fiatal felnőtt által is - csatolandó dokumentumokat.
A fiatal felnőtt az utógondozói ellátásra irányuló kérelméhez csatolja
a) jövedelemnyilatkozatát az azt alátámasztó igazolásokkal együtt, vagy igazolást az álláskeresőként való nyilvántartásba vételéről,
b) a köznevelési, felsőoktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról vagy a felnőttképzési intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés másolatát,
c) a szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezéséről szóló határozatot vagy a szociális bentlakásos intézmény értesítését a felvétel várható időpontjáról,
d) az ellátást biztosító nevelőszülő és működtetője együttes, a gyermekotthon, utógondozó otthon vagy külső férőhelyet működtető befogadó nyilatkozatát, vagy a befogadás megtagadásáról szóló nyilatkozatot.

EKEIDR2