Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Barlang látogatásához vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges jogszabályban meghatározott barlangok látogatásához.

Kulcsszavak: barlang, hozzájárulás, Aggtelek, vagyonkezelői, barlanglátogatás, nemzeti, park

Barlangban (barlangszakaszban) történő látogatáshoz vagyonkezelői hozzájárulást az a természetes vagy jogi személy kaphat, aki vagy amelynek a túravezetésért felelős tagja, alkalmazottja barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető, és a tervezett túrát is ő vezeti.

A kérelmező barlang látogatásához vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmet terjeszthet elő.

Természetvédelmi bírság vagy szabálysértési bírság.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az Igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

A barlangtúrára vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni
a) a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a székhelyét és  a képviselőjének nevét),
b) a barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát,
c) a látogatni kívánt barlang megnevezését, a barlangtúra célját és útvonalát,
d) a barlangtúra tervezett időpontját, időtartamát, és
e) a barlangtúrán részt venni kívánó személyek számát.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

ANPI